Sabine Scheepstra

Sabine Scheepstra is Programmamanager bij PGGM van het strategische reorganisatieprogramma ‘Daadkrachtig Vernieuwen’, dat als doel heeft om PGGM wendbaarder te maken tegen structureel lageren kosten. Sabine specialiseert zich in business agility en wendbaarheid, agile leiderschap en het creëren van beweging. Ze vervult de rol van programmamanager, adviseur van de PGGM board op het gebied van wendbaarheid en van agile (management) coach.

In 2016 is Sabine met haar eigen bedrijf Boldscout Management Consultancy gestart, om invulling te geven aan een haar ondernemers-drive. Boldscout Management Consultancy geeft strategisch managementadvies op het gebied van wendbaarheid en business transformaties. Sabine treedt daarnaast op als spreker en als trainer.