Jacob van der Werk

  • Jacob van der Werk

Jacob van der Werk is al 30 jaar actief op het raakvlak van Organisatie en IT. Hij heeft een brede interesse maar ‘organisatie verandermanagement’ heeft zijn voorkeur.

Sinds 2014 is hij business change manager bij DUO en verantwoordelijke voor de implementatie, bestendiging en doorontwikkeling van de Agile principes binnen de processen en diensten van DUO. Een ontwikkeling die niet stopt bij de inrichting van de teams maar organisatiebrede impact heeft en continue doorontwikkeling en verkenning van de ‘volgende stap’ vergt.