Gerard Citroen

  • Gerard Citroen

Gerard Citroen (’59) heeft 30+ jaar ervaring opgedaan als ondernemer en senior lijnmana­ger, waarbij hij verantwoordelijk was voor internationale marktont­wik­ke­ling en transitieprojecten. Momenteel is hij verantwoor­delijk voor de ontwikkeling en uitvoering van governance programma’s bij NCD/NCD Academy. Daarnaast onderhoudt hij een mix van partnership bij Mesa FBC en Maarsbergen, en is hij associate bij Watson in Moordrecht voor strategie, digitalisering en governance vraag­stukken. Tevens vervult Gerard een commissarisfunctie als non-executive director bij een bedrijf in London.