Programma & Presentaties

 • Plenair Programma
  9.00 - 9.10
  Welkom door het Agile Consortium
  09.10 - 09.20
  Huishoudelijke mededelingen & outline programma
  09.20 - 09.50
  Peter Noordzij: Het Hart van Agile
  ING heeft gekozen voor Agile en heeft een veelbeschreven praktijk opgebouwd. Publicaties alom met artikelen en filmpjes. We gaan kort in op de strategie van ING op CEO en CIO level. Maar dan gaat het vooral over: hoe komt Agile terug in de wereld van “het management” en wat is de impact op Management Teams? Wat hebben we geleerd en waar liggen de volgende uitdagingen? Maar vooral ook, wat was mijn eigen reis? Wat heb ik geleerd over het formeren van teams, het formuleren van ambities en plannen, over prioriteren en het houden van focus, etc. etc. Welke oplossingen werkten wel en welke niet? Waar lagen de grenzen van mijn comfort zone en waar moest ik er overheen?
  09.55 - 10.25
  Presentatie nieuw Foundationexamen / voorzitterswissel / Internationale ontwikkelingen
  10.30 - 11.00
  Pauze
  11.00 - 11.30
  Eelco Rustenburg: The SANe way of implementing Agile
  Frameworks, models, concepts, roles, behaviours, culture. All words that play an important role when looking at Agile implementations, and at presentations about those. I tend to think about the human BEING side of implementation and change, where all models and change approaches are made successful or not. Getting the max out of the Agile movement, we need to take a look in the mirror as organizations, and more even as beings.
  11.30 - 15.45
  Parallel programma, lunch, parallel programma en pauze
  15.45 - 16.15
  Arko van Brakel: Eigenbelang is teambelang
  Elke dag een beetje beter worden, is een van de meest onderschatte vormen van innovatie die er zijn. Terwijl dit wel je succes bepaalt.’ Aan het woord is ondernemer, spreker en schrijver Arko van Brakel, die vindt dat bedrijven hun mensen de ruimte moeten geven om zich te ontwikkelen. ‘Bedrijven worden alleen beter, als mensen beter worden’, zo stelt hij. ‘Je ziet nu dat alle trends exponentieel en disruptief zijn. Grote bedrijven zijn daarom meer agile aan het werken en de organisatie meer lean in aan het richten. Eigenlijk zijn ze dus bezig om met minder mensen, die ze meer vertrouwen geven, meer snelheid te maken, omdat ze weten dat er een Uber-achtig bedrijf komt dat hun markt op zijn kop komt zetten. Het is dan keihard nodig om mensen zich te laten ontwikkelen.’
  16.20 - 16.50
  Cedric Muchal & Lennard Toma: Zo’n vernieuwende cultuur: Hoe Dan?! De harde praktijklessen van Keytoe
  Als je verantwoordelijkheid ‘lager’ in de organisatie wilt en je een plek wil creëren waar mensen graag naar hun werk komen, waar collega’s onbeperkt vakantiedagen hebben, er geen geschreven regels zijn, geen vaste hiërarchie is, waar collega’s andere collega’s aannemen en zelfs elkaars salaris bepalen… dan gaat er wel eens wat mis. In de keynote van Cedric en Lennard van KeytoeY, vertellen ze over de reis met obstakels die Keytoe is tegengekomen in het ontwikkelen naar een meer vrije soort organisatie. Een organisatie waar het floreren van hun collega’s voorop staat. Van zelfsturende teams proberen in te voeren en dat kapot zien gaan tot het zoeken naar de beste manier om besluitvormingskracht bij iedereen te krijgen. Veel organisaties willen graag veranderen naar een vorm waarin er meer onderling vertrouwen en aansprekend vermogen is. Veel weten niet hoe. Lennard en Cedric hebben daarom de podcast: hoe dan?! en zullen ook in de keynote een aantal hoe’tjes delen.
  17.05 - 17.50
  Parallel programma
  18.00 - 19.00
  Diner buffet
  19.00 - 19.45
  Open Space
  De verschillende zalen bieden ruimte aan sprekers, presentatoren en trainers om kennis en ervaringen te delen.
  19.45 - ......
  Afronding & Borrel
 • Track Workshops
  11.45 - 12.30
  Remi-Armand Collaris & Evellien Top: De oorzaak laat me koud – ik coach mensen, geen auto’s
  Zou het niet mooi zijn als je een eenvoudige manier had om zelfredzaamheid en eigennaarschap in je teams te stimuleren? Eenvoudig haalbare doelen te definiëren met je team en vervolgens samen de eerste meteen uitvoerbare stap te kiezen om deze te realiseren. Dat is wat we deze workshop gaan oefenen. Oplossingsgerichte gespreksvoering is een manier van coachen. Deze aanpak is leuk, bewezen effectief en gemakkelijk te leren. In deze interactieve sessie oefen je je coachingsvaardigheden en leer je er vaardigheden bij. Natuurlijk hebben we ook coachees nodig die iets in hun leven willen veranderen maar dit niet kunnen. Samenvattend coaches en coachees zijn welkom en we wisselen onderweg van rol. Je ervaart beide kanten van een oplossingsgericht coachingsgesprek op basis van een coachingskaart. Deze coachingskaart bevat een eenvoudig 7 stappenplan en voorbeeldvragen waarmee je direct aan de slag kunt. De sessie is voor iedereen die meer coachingsvaardigheden op wil doen. Iets van coachingservaring is handig.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Chris Lukassen: Product Leadership Lessons from the Samurai
  “To know oneself is to study oneself in action with another person”. This workshop offers insights for being successful at work, based on Eastern philosophies and martial arts, at the heart of which lies the right balance between reason and intuition. Concepts such as purpose, overcoming resistance, efficiency, communication and the difference between intent and behaviour are the underlying principles of Eastern martial arts, but they can also be directly applied to modern agile (business)life. This is crucial in the modern world with flat organisations, where leadership is expected at all levels but seldom given the training and insight to become skilled in this. Successful leadership no longer requires an effort - instead it becomes a state of being.
  14.30 - 15.15
  Arjen Uittenbogaard: Meesterlijk Faciliteren – 5 tips die jouw workshops een boost geven
  Als agile practitioner heb je de nodige workshops achter de rug. Sommige gingen beter dan andere. Door te reflecteren op jouw ervaringen en door je aanpak aan te passen gaan ze steeds beter. Als je denkt dat je nog een stap kunt maken voor je jouw workshops ‘meesterlijk’ noemt, kun je deze workshop bezoeken. Arjen Uittenbogaard reikt je 5 handvatten aan die jouw facilitatievaardigheid een boost gaan geven. Geen uitgebreide theorie, geen silver bullets, maar praktisch en direct toepasbaar.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma en korte pauze
  17.05 - 17.50
  Jan-Sake Kruis: How to facilitate the leadership game ‘How Agile are you?'
  The game How Agile are you has been played a lot of times in different organizations since its introduction last year at the Agile Consortium Congres. It has been proven to give a very good insight in your organization’s Agile status and ambition. Jan-Sake will discuss some of the characteristics of an Agile organization and its background. He will give a sneak preview of the sessions that will be organized this year by the Agile Consortium to train facilitators of this popular game.
 • Track Individuals & Interactions
  11.45 - 12.30
  Ineke Hermanns & Chris Bendermacher: Veranderen, het kan echt!
  APG is de grootste pensioenuitvoerder in Nederland en regelt het pensioen voor 4,5 miljoen mensen. Ruim 4 jaar geleden startten wij met agile werken. En sindsdien is de agile werkwijze binnen APG steeds verder gegroeid en meer volwassen geworden. Bij een grote verandering als het invoeren van Agile werken, hoort ook een stukje persoonlijke verandering. Iets wat niet voor iedereen even gemakkelijk is. - Hoe ga je om met weerstand? - Hoe kun je deze medewerkers overtuigen, meenemen, aansporen? - En met name: hoe werkt dat dan bij managers? Wij vertellen graag over onze uitdagingen, en delen ook met jullie hoe wij tot successen kwamen.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Evelien Roos: Boost your scrum events with neuroscience
  Inspired by the 6 trumps of Sharon Bowmans’ Training From the Back of The Room, there will be an exploration on how one can use Brain Science to keep Scrum Events live, active and worthwhile. To get the most out of the Scrum Events Evelien tried a lot of things. She experimented with formats and setups. Did a Facilitator training and looked for interesting games and Sprint Retrospective formats. But she never looked further than that. Until she did the Training From the Back of The Room and was intrigued by how the brain works in a training and learning setting. Learning more about the human brain she figured out one could also use Brain Science to keep the Scrum Events alive, active and worthwhile. In this session one will learn about neuroscience and how you can use it to activate your brain and make your Scrum Events alive and active. Bring your Brain!
  14.30 - 15.15
  Rob Paeper: De reis van teams naar High Performing
  Ordina’s propositie High Performance Team heeft DevOps als motorblok van die dienstverlening. Agile en Lean zijn dus essentiële onderdelen van onze aanpak. Een groep is niet vanzelf High Performing, het is een reis. Wij delen graag met de community wat Ordina doet in de verschillende stadia van die reis om teams en teamleden te helpen continu te verbeteren. Dat gaat over de impact van een doordachte aanpak op de effectiviteit en de efficiency van teams. Onze teams hebben ook impact op de omgeving waarin zij acteren. Daar vertellen wij ook graag meer over.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma & korte pauze
  17.05 - 17.50
  Guido Haullussy: Met empathie de weerstand voorbij
  Zelfsturende teams, kort-cyclische ontwikkelprocessen, multidisciplinaire samenwerking van IT en business. De grondslagen waarop Agile is gebaseerd, vragen van de individuele medewerker een flexibele en proactieve werkhouding. Paradoxaal genoeg kan de dynamiek van Agile die werkhouding ook weer onder druk zetten. Want onder druk kunnen binnen je team verschillen in persoonlijkheid, opvattingen en behoeften uitgroeien tot weerstand, met stagnatie als gevolg. Wie met meer empathie het gesprek kan voeren zal weerstand minder als probleem ervaren. Je bent dan beter in staat weerstand te doorzien en om te buigen naar goede samenwerking. In deze interactieve presentatie van Guido Haullussy worden de beginselen van empathisch luisteren uitgelegd en gedemonstreerd. Empathisch luisteren baseert hij op de principes van Non Violent Communication (Geweldloze communicatie; Marshall B. Rosenberg).
 • Track Agile HR
  11.45 - 12.30
  Yves Hanoulle: Individuals and interaction, tips from the trenches
  Agile is 17 years old. At age 17, life is simple, not easy. Yves will share with you tips from the trenches. Tips that will help your agile life.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Johan Vink & Thom van de Lagemaat: Naar een op ontwikkeling gericht career framework
  Binnen Info support werkten we met een functiehuis, waarbij de functies niet langer goed aansloten op de manier waarop Info Support daadwerkelijk opereert. Daarnaast werd het functiehuis steeds meer ervaren als een keurslijf, waarbij maar een beperkt aantal carrière paden mogelijk zijn. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe manier waarop we ons functiehuis konden vormgeven. Één belangrijk ontwerpcriterium daarbij was dat we in de toekomst geen zware en langdurige trajecten willen als we wijzigingen willen doorvoeren. Dit heeft geleid tot het ontwerp van ons nieuwe career framework. Dit framework bestaat uit een combinatie van niveautyperingen en snel aanpasbare rollen. Hiermee bieden we veel meer carrière perspectief voor onze medewerker en geeft het ons tegelijkertijd de noodzakelijke wendbaarheid. In deze presentatie nemen Johan en Thom jullie mee op de reis die we binnen Info Support hebben gemaakt om tot dit resultaat te komen. Daarnaast zullen zij uitleggen hoe het nieuwe career framework is opgebouwd.
  14.30 - 15.15
  Jan de Vries & Karleen Wijsman: Chance favours the prepared mind
  Door middel van deze korte en interactieve Anticipate workshop word je uitgedaagd om de toekomst van HR afdelingen binnen agile organisaties te visualiseren. Hoe ziet een MVHR (Minimum Viable HR) eruit? Wat wordt overgedragen aan agile teams? Wat vervalt, wat komt er nieuw bij? En wordt er nog iets op conventionele wijze voortgezet binnen HR? Je verlaat de workshop met een 'prepared mind'. Wil je meer informatie op voorhand over Anticipate, bekijk dan de beschrijving van het boek waarop de workshop gebaseerd is: 'Anticipate: The Art of Leading by Looking Ahead' (zie onder meer Bol.com en Amazon.com). Voor degenen die ook met een 'prepared mind' binnen willen komen, raden we het volgende filmpje aan: https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma en korte pauze
  17.05 - 17.50
  Johanna Koopmans: How HR can drive an Agile culture
  Organisational culture is considered one of the main carriers of an Agile mindset and more general of a healthy organisation that delivers customer value and retains employees. Culture is carried by three main components: 1. Behaviours, 2. Systems, 3. Practise - all guided by a set of overarching values. Gaps between those three elements can create internal counterforces that prevent the workforce from embracing an agile way of working. Therefor HR has a major contribution to make in organisations striving towards agility by translating these overarching values into three corresponding components. During this workshop we will explore what these three pilars (behaviours, systems, and practises) contain in an agile organisation from an HR perspective. Secondly, what instruments and tools does HR have to offer to create coherence in these fields?
 • Track Agile Product Development
  11.45 - 12.30
  Erik van Eekelen & James de Mulder: Innoveer als een Startup
  Hoe kom je er eigenlijk achter wat je op de backlog moet zetten als je product nog niet bestaat en je niet weet wat je klant wilt? - Hoe komt het dat innovatie vaak heel anders wordt aangepakt door startups dan door grote bestaande bedrijven? Hoe verander je dat? En wanneer is iets eigenlijk een innovatie-project? Vele bedrijven met een gevorderde Agile mindset zijn bezig met de volgende stap in ontwikkeling: Innoveren als een startup. Na vele ervaringen, gesprekken en trainingen met en bij bedrijven als bol.com, Nederlandse Spoorwegen, Oxyma, Essent, Eneco en andere bedrijven in het buitenland zijn wij ervan overtuigd geraakt dat er een model is dat in het verlengde ligt van de Agile aanpak en dat bedrijven helpt om te denken en te innoveren als een startup. Aan de hand van complexiteitstheorie, een aantal praktijkvoorbeelden, en interactie met het publiek zullen wij dit model bespreken. Je loopt in ieder geval weg met nieuwe ideeen over - alternatief innoveren binnen bestaande bedrijven - de samenhang van Agile en Lean Startup (wat verder gaat dan dat startups vaak Scrum gebruiken) - het belang van het vaststellen van complexiteit in een omgeving of project - leiderschap en de samenstelling van teams bij innovatie
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 15.15
  Jens Broetzmann: Think Design! Maak impact met Design Thinking
  Maak kennis met het Design Thinking framework en ervaar hoe je er op een snelle, doordachte manier naar nieuwe, relevante oplossingen werkt die een positieve impact heeft op de eindgebruiker. Stap in de wereld van Design Thinking waar de mens centraal staat en ontdek hoe het framework je helpt om op een snelle manier producten en services te ontwikkelen die van waarde zijn voor jouw klanten. In deze workshop ervaar je aan de hand van een interactieve game wat Design Thinking is, hoe het werkt en hoe je dit kunt toepassen binnen het Scrum Framework. Samen werken we aan een case waarin je alles leert over de vijf fasen van het Design Thinking Framework (Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test). Ervaar het zelf!
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma en korte pauze
  17.05 - 17.50
  Addo de Visser & Herbert van Buitenen: De Impact van Agile op de NS reisplanner
  De NS-reisplanner is een handig hulpmiddel voor de reiziger die zijn reis wil plannen, vertrek- en aankomsttijden wil zoeken, prijsinformatie zoekt, verstoringen wil zien etc etc. Kortom, onmisbaar voor de treinreiziger die in real-time op zoek is naar reisinformatie. Aan de Reisplanner wordt steeds meer functionaliteit toegevoegd. Hoe krijg je dat zo snel mogelijk van idee tot implementatie? Voor de backend-kant werken we met een Duits standaardpakket dat geconfigureerd moet worden. Het gaat dus niet om maatwerk dat je in kleine brokjes zelf live kunt brengen. Verder hebben we te maken met informatiestromen vanuit de logistieke planning en de ProRail bijsturing, en met aparte teams voor de backend en frontend ontwikkeling. Hoe kun je met Agile snelheid maken in deze keten? We hebben een paar ingrepen gedaan, o.a. het integreren van de Duitse leverancier in de Sprints, een andere manier van contractering, integreren van FB in het team etc. Dit heeft geleid tot werkelijk leveren van resultaat.
 • Track Agile Transformations
  11.45 - 12.30
  Jarl Meijer & Fré Zwart: Samenwerking is de sleutel voor succes
  In 2015 besloot de Nederlandse overheid tot de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. Hierna krijgen Gemeenten, Provincies en andere bevoegde organisaties 10 jaar de tijd om aan te sluiten op het DSO, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het ondersteunende platform. De realisatie van het DSO is ondergebracht in het deelprogramma DSO. Dit is op zich een meerjarenprogramma met een EUR 100+ miljoen budget. In september 2016 kwam het DSO-programma knarsend tot stilstand. De enorme complexiteit, het doel om te versimpelen en dus te standaardiseren en de programmastructuur met verschillende autonome leveranciers leidden het programma in een staat van analyse paralyse. In overleg met de strategische ontwikkelpartners werd het besluit genomen om de waterval aanpak te verlaten en te kiezen voor een Agile aanpak. Om een aantal redenen werd gekozen voor het Scaled Agile Framework: • gericht op samenwerking tussen partijen en directe betrokkenheid van de stakeholders • gericht op blootleggen afhankelijkheden en het oplossen ervan • gericht op creëren gezamenlijk beeld / 1 werkelijkheid • gericht op vroegtijdig opleveren van tastbare resultaten • ‘bewezen’, algemeen bekende werkwijze • biedt structuur, en een gezamenlijke taal • kennis en opleiding is publiek toegankelijk, en daarmee toegankelijk bij en voor de verschillende betrokken partijen.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Mark Braam: SAFe bij de Belastingdienst; Leuker kunnen we het niet maken!
  De portalen en formulieren waar particulieren en ondernemers belastingaangifte doen, worden ontwikkeld in een Agile Release Train van 12 scrum teams. Begin 2016 zijn we gestart om volgens SAFe te werken en hebben we een forse transformatie doorgemaakt met aantoonbaar goede resultaten. Het doen van belastingaangifte is daarmee misschien niet leuker geworden, er aan werken in ieder geval wel! Dit verhaal gaat over aanpak, resultaten, betrokkenheid, tegenvallers, motivatie, stakeholders, samenwerking, …… kortom over alles waar je tegenaan loopt als je volgens Agile principes wilt werken.
  14.30 - 15.15
  Steven van den Heuvel: Als grote onderneming Agile worden, vraagt dat om het loslaten van uitgestippelde veranderplannen
  Hoe kun je als corporate organisatie Agile worden? Om daar een beeld van te krijgen zijn we in gesprek gegaan met een selectie van onze klanten die momenteel werken aan een Agile transformatie. We spraken met hen over de gelopen route tot waar zij nu staan, keuzes die gemaakt zijn, succesfactoren, maar ook over aandachtspunten. De achterliggende vraag bij het aangaan van de gesprekken over de verschillende Agile transities was: Waar moeten grote, corporate ondernemingen rekening mee houden bij de start met Agile werken als ze succesvol willen zijn? Na het voeren van de gesprekken is duidelijk dat het antwoord op deze vraag van een andere orde is dan verwacht.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma & korte pauze
  17.05 - 17.50
  Jacob van der Werk & Erik Borgers: DUO in de versnelling, de lean-agile governance game
  DUO werkt al enige jaren met BusDevOps teams. Dat bevalt iedereen zeer goed en heeft aanmerkelijke winst ten aanzien van de wendbaarheid van DUO opgeleverd. Maar ondanks dat de meeste teams inmiddels het motorvermogen van Ferrari ’s hebben, staan ze nog regelmatig in de file of rijden over smalle zandpaadjes. Dat schiet niet op, leidt tot onnodige overhead en minder tevreden stakeholders. Hoe kan dat? Wat is de daarvan de oorzaak en, nog belangrijker, wat wil DUO daartegen doen? Beleef zelf aan de hand van een serious game hindernissen bij het doorontwikkelen van een Agile organisatie. Kun jij de situatie verbeteren? Is de manier waarop DUO dit nu aanpakt, de juiste? Vast leerzaam voor jou, want we denken dat deze lessen niet uniek zijn. En verras ons met jouw inzicht en aanpak, dan leren we er beide van, nog mooier!
 • Track Agile Craftsmanship
  11.45 - 12.30
  Manfred van Veghel: Introducing Agile in Small Island Communities
  Inmiddels is agile in Nederland een bekend begrip binnen en buiten IT, zowel in het bedrijfsleven, maar ook ver daarbuiten, zoals bij overheden of scholen. In de rest van de wereld is dat nog niet zo! Bijvoorbeeld bij kleine gemeenschappen die leven op een klein eiland en afhankelijk zijn van expertise uit het buitenland. Juist voor deze ‘Small Island Communities’ zijn de mogelijkheden die agile kan bieden legio. En de impact is grootst en bijzonder. Mijn ervaringen van de afgelopen jaren leveren weer nieuwe inzichten op die ook verrijkend zijn voor organisaties die al een tijdje met agile bezig zijn. Ik neem u graag mee in de agile transitie in tropisch Nederland en laat u zien hoe ik de afgelopen jaren Agile heb gebracht naar de eilanden in het Caribisch gebied. Met o.a. nieuwe agile games geïnspireerd op het lokale populaire dominospel (Double Play), het Agile Manifesto in Papiamentu, de Agile Caribbean Meet up Groep en een kijkje in de keuken van een mega agile programma voor kleine gemeenschappen, zoals het realiseren van een nieuw ziekenhuis. Doe inspiratie op over hoe u impact kun realiseren met agile in kleine gemeenschappen.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  14.30 - 15.15
  Mimoun el Ouarti: IPMA Agile leiderschap, een nieuwe dimensie aan het vak waarin mindset en gedrag centraal staan
  Projectmanagement is de afgelopen tien jaar verworden tot het hanteren van controlelijstjes en one size fits all-templates. De opkomst van PMO’s deed daar nog een schepje bovenop. Het middel is het doel geworden en we hebben “Management” aan het “project” toegevoegd. Mag het weer “projectleiderschap” heten? heel graag! De opkomst van Agile, Scrum en Lean vraagt gelukkig om een nieuwe dimensie van leiderschap. Een die verder gaat dan filosofie en de toolboxes die Agile, Scrum etc. bieden en een andere mindset en gedragsvaardigheden biedt aan de professional om daadwerkelijk impact te weeg te brengen. Van hoog tot laag in organisaties. Pas dan kunnen we wendbaar de complexe veranderingen en innovaties tot een succes brengen. IPMA kent vanuit haar lange historie (54 jaar) een Competence based benadering van het vak projectleiderschap. Het gaat daarbij uit van een holistische kijk op het vak en stelt daarbij de professional als mens centraal. Nu ook met IPMA Agile Leiderschap, als nieuwe dimensie waarin mindset en gedrag doorslaggevend zijn.
  13.30 - 14.15
  Laurens Kremer: Testdriven architecture, nieuwe perspectieven en ontwikkelgebieden voor de architect in een agile omgeving
  De NAF Masterclass Enterprise Architectuur draagt bij aan de professionalisering van architecten. Het domein van Enterprise Architectuur is complex en bestaat uit vele facetten. Succesvolle architecten zijn niet alleen technisch goed onderlegd, maar beschikken daarnaast ook over sociale vaardigheden om de verbinding met de business te leggen. Testen is één van de modules van de NAF Masterclass en plaatst het thema testen in een bredere context. Frequent komt de vraag “Hoe test je architectuur?”. De opkomst van agile beïnvloedt ook de link tussen architectuur en testen. De stelling is: als je een architectuur niet kunt testen, dan kun je het product of dienst ook niet realiseren en lever je dus geen business waarde. In de context van wendbare / agile organisaties wordt er een andere mindset, competenties en vaardigheden van architecten gevraagd. De architect leeft in de actualiteit van de resultaten van de sprints. Dat roept vele vragen op: • Hoe weet je (als architect) dat je in een cadans maximale business waarde levert. • Wat is “just enough architecture” of wat is een “minimal viable architecture”? • Hoe voorkom je een Big upfront design, is dat continue architectuur? • Wat betekent dit voor de ontwikkeling van je competenties en vaardigheden?
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma en korte pauze
  17.05 - 17.50
  Ellen Reehorst & Susan Saris: Van school met een Agile mindset - de impact van Agile op jongeren
  Een groeiend aantal scholen zet Scrum@school in als methodiek voor projecten en vaklessen. Benieuwd hoe dat kan, Scrum in het onderwijs? Deze inspirerende workshop geeft je een antwoord op de volgende vragen: - Hoe werkt Scrum@school en wat zijn de belangrijke verschillen met Scrum? - Wat levert het extra op, naast de al bekende opbrengsten van Agile werken? Wat zijn de benefits voor het bedrijfsleven? Luister en kijk naar wat jongeren en docenten er zelf van zeggen. Ervaar in een korte praktische oefening iets van de kracht van Scrum@school. En vraag je af of je dit je eigen (buur)kinderen zou gunnen...!
 • Track Adaptive Organization
  11.45 - 12.30
  Jeroen Venneman & Marjolijn Feringa: Agile in the boardroom
  Deze sessie is gericht op coaches, managers, product owners en directies die actief willen bijdragen aan de beweging richting een wendbare organisatie en aan iedereen die hen in beweging wil brengen. Ben jij een coach in een organisatie die beweging richting een wendbare organisatie vooral bottom up ziet groeien, een beweging die continue geremd wordt door ontbrekende top down stimulatie? Vasthouden aan bestaande situaties, aan bestaande veiligheden lijkt natuurlijk gedrag, Gedrag dat gaat veranderen als er een andere mindset is. Hoe je deze mindset verandering ook top down in gang zet en daarmee de beweging richting een wendbare organisatie exponentieel versneld, is onderwerp van deze sessie Ben jij manager, product owner of directielid die de noodzaak tot verandering in besturing ziet, die de urgentie voelt om daar iets aan te doen, maar die geen gehoor vindt bij de collega MT of Directie leden? Wil je beweging brengen in het verbinden van top down met bottom up, dan gaat deze sessie je daarbij helpen.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Sabine Scheepstra: An agile approach to wicked problems
  Wat zijn wicked problems in organisaties en bedrijven? - Hoe is daar in de loop van de tijd mee omgegaan en wat heeft dat opgeleverd? - Wat is er in deze tijd van exponentiele (technologische) veranderingen anders? - Hoe pak je wicked problems op een agile manier op? - Wat levert dat op in een wendbare organisatie (impact)?
  14.30 - 15.15
  Marcel van de Lustgraaf & Patrick van Ginneken: Power of the Paradox and Trust in the Tipping Point
  VIVAT wants to have a leading role in the digital insurance industry and become the most innovative insurance company. To innovate and change quickly and efficiently we create an agile organization. Power of the paradox The use of paradoxes fits perfectly with the need for breakthrough change in an agile transformation. At VIVAT we currently use three key paradoxes to communicate the change: • Stop starting to start finishing • Make it small to achieve big results • Long-lived teams to realize short-term outcomes Using these paradoxes creates several effects at once that are beneficial to the transformation: • It makes you stop and think. • It shows empathy towards the status quo • It provides a way forward • It creates a shared language – contradictions are easy to remember As part of the presentation we will show examples of how we have applied these paradoxes and their effect. Trust in the Tipping Point As part of our transformation we have also experienced the importance of managing towards tipping points. Organizations have a tendency to slip back in old practices, and is with any change effort, Agile does require a level of discipline. We have used the tipping points to solidify our transformation. As part of our presentation we will show our transformation journey, the tipping points and our interventions in solidifying our change. From Agile practice, Team structures to Portfolio Management.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma en korte pauze
  17.05 - 17.50
  Gerard Citroen: Impact van agile op de boardroom en vice versa
  Gebaseerd op eigen onderzoek, internationale praktijkervaring (30+ jaar in EMEA en ASPAC) en met input van collega's bij Watson Associates een kritische en praktische analyse van en reflectie op de impact van agile op de boardroom en de (al of niet aanwezige) impact van de kwaliteit/ mentaliteit in de boardroom (directie en Raad van Commissarissen) op de professionals die agile werken in de praktijk brengen. Constructief kritisch en met humor kijken naar mooie en minder mooie voorbeelden en hobbels in een VUCA omgeving. Vooral geen “7 stappen op weg naar uitzonderlijk agile succes”, maar prikkelen en reflectie.
 • Track MarCom
  11.45 - 12.30
  Marc Nieman: Hoe een agile mindset marketers helpt bij het leveren van een optimale klantbeleving (Customer Experience)
  Echt klantgericht werken is voor vele organisaties, nog steeds, een fundamentele uitdaging in “mindset”, organisatie en multi disciplinaire samenwerking. Door het adopteren van agile manier van werken en denken kunnen marketers een leidende rol nemen in de noodzakelijke paradigma shift binnen hun organisatie. In deze sessie willen we graag (kort) uitleggen hoe dat zit maar vooral eerste handvatten en ideeën aandragen waar marketers praktisch mee aan de slag kunnen.
  12.30 - 13.30
  Lunch
  13.30 - 14.15
  Tamara Callebaut & Mirte Korenhof: De uitdagingen voor een agile communicatie-adviseur
  Als communicatie-adviseurs van Yacht hebben Mirte en Tamara het afgelopen jaar bij diverse opdrachtgevers in een agile omgeving gewerkt. Inhoudelijk communicatiewerk hebben ze gecombineerd met agile werken of het invullen van een agile rol. Waar liepen ze tegen aan? Wat moesten ze zichzelf razendsnel aanleren? Welke onzekerheden en onduidelijkheden kwamen ze tegen en hoe hebben ze dat opgelost? Kortom hoe werkt agile voor communicatie nu in de praktijk – het eerlijke verhaal.
  14.30 - 15.15
  Mariëlle Roozemond: Agile in marketing & communicatie - de volgende stappen
  We zijn in het vakgebied alweer een tijdje bezig met agile tools en raamwerken als Scrum. Sommige hulpmiddelen werken versnellend, andere verwarrend en worden gaandeweg aangepast. Nu we de routines onder de knie beginnen te krijgen wordt de vraag relevant: what’s next? Welke knelpunten gaan we aanpakken; De hoge werkdruk? De vraag onze impact te vergroten? Van specialistische cocons naar samen verantwoordelijkheid nemen voor het werk? Er is genoeg inspiratie in het agile domein te vinden. De vraag is: met welke tools en raamwerken komen we verder en hoe nemen we onze vakgenoten hierin mee. Na deze bijdrage ga je met een fris perspectief naar je volgende retrospective.
  15.15 - 15.45
  Pauze
  15.45 - 17.05
  Plenair programma & korte pauze
  17.05 - 17.50
  Sybren Eikenaar: Provocatief coachen / Game: cards against Agility
  “We laugh when we recognise. Laughing is the shortest distance between people” Cards Against Agility is een leuk spel om een open mindset te creëren, creativiteit uit te lokken en met de subtiliteit van een moker gevoelige onderwerpen te benaderen. Goed teamwerk is moeilijk. Als samenwerken, op elkaar vertrouwen en omgaan met veranderingen makkelijk waren, dan hadden we geen Lean, Agile of ander management theorie nodig. Om de snelle veranderingen in de markt het hoofd te bieden, willen veel bedrijven de resultaten die Agile oplevert. Ze nemen de gereedschappen en proberen ze te kopiëren. Ze printen de principes en betalen ze lippendienst. Maar de werkelijke kracht ligt in de dagelijkse gewoonten, de overtuigingen en de sociale organisatie, dat wat impliciet is. Waar we het niet over hebben. De cultuur. Om voort te bouwen op de Agile-cultuur kun je Cards Against Agility spelen. Met een reeks provocerende vragen en antwoorden die een team zo leuk mogelijk probeert te combineren. Om plezier te maken moet iedereen begrijpen wat wordt er gezegd. Op deze manier wordt het team gestimuleerd om: • elkaar te begrijpen; • open te staan voor bizarre (grappige) suggesties; • energie te creëren. In deze workshop maak je kennis met het spel. Let op: er is plaats voor 15 personen