Oproep sprekers(voorstellen)

 

JAARCONGRES AGILE  CONSORTIUM

 

Het congresteam van Agile Consortium roept de leden en anderen binnen de Agile community  op om met sprekersvoorstellen te komen.

De congrestitel luidt:  De Impact van Agile

 

Datum:                      donderdag 11 oktober 2018

Locatie:                     Landgoed Zonheuvel in Doorn

Aanvang:                  09.00 uur (sluiting: 20.00 uur)

 

Agile werken, we kunnen er niet meer omheen. Een groot aantal organisaties heeft agile werken geadopteerd en organisaties die deze stap nog niet hebben gemaakt, overwegen dit. Ook de verschillende vakverenigingen voor projectmanagement, architectuur, functioneel beheer, lean, verandermanagement en marketing zijn actief aan de slag met het onderwerp agile werken. Voor al deze partijen is een belangrijke vraag:

WAT IS DE IMPACT VAN AGILE?

Impact op de organisatie in termen van productontwikkeling of dienstverlening. Impact op klanten. Impact op de medewerkers qua mindset en de impact op de functie of rol. Impact vanuit kansen en bedreigingen.

Welke impact heeft de transformatie naar agile werken bij jou of jouw organisatie gemaakt, of welke impact is hier te verwachten? Zijn de verwachtingen tot nu toe uitgekomen? Wat zijn de drempels? Welke gevolgen heeft agile werken op medewerkers in jouw organisaties gehad? Op welke manier is de organisatie veranderd?

Kortom, tijd om samen stil te staan bij de impact van agile.  We nodigen je uit om jouw ervaringen te delen met de agile community.

We hopen op jullie medewerking en zien uit naar een fantastisch congres in Landgoed Zonheuvel. Het geslaagde congres van vorig jaar met meer dan 250 deelnemers en met prima evaluatie-scores houdt ons als congresteam erg enthousiast om er weer een mooi event van te maken.

 

Het congresteam is op zoek naar bijdragen die ingaan op onderstaande onderwerpen binnen het aandachtsgebied ‘de Impact van Agile’. Daarbij hebben de volgende thema’s onze bijzondere aandacht:

Individuals & Interactions: Wat is de impact op mensen en de interacties tussen deze mensen? Aan welke randvoorwaarden moet voldaan zijn om impact te maken?

Continuous Improvement: Lukt het teams om hun producten en hun proces continu te verbeteren? Wat is de impact hiervan.

Agile Product Development: Wat is de impact van een multidisciplinair team dat samen (nieuwe) producten ontwikkelt? Wat zetten zij in om succesvol te zijn? Omarmen zij Design Thinking en Lean Startup?

Agile Transformations: Wat is de impact van de transformatie naar Agile geweest op de mensen, de organisatie en de resultaten van de organisatie?

Agile Education: Wat is de impact van Agile op het onderwijs? Adopteren onderwijsinstellingen agile ook? Wordt agile werken ook onderwezen?

Adaptive Organization: Hoe ziet een adaptieve organisatie er uit? Welke impact maken organisaties daarmee? Wat is er veranderd in het leiderschap? Wat voor impact heeft dit op de medewerkers?

 

Graag zien we jouw voorstel vóór 1 juni a.s. tegemoet via onderstaand formulier.

 

Met vriendelijke groet,

Het congresteam

Mary Beijleveld

Jeroen Venneman

Johan Vink

Loek Goede

 

Sprekersvoorstel

Step 1 of 2

50%